Organinių puslaidininkių sintezė, savybių tyrimas ir taikymas organiniuose šviestukuose

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-16-0061

Projekto aprašymas:

Susintetinti organinius junginius organiniams šviestukams.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Susintetinti nauji TADF efektu pasižymintys donoriniai akceptoriniai junginiai. Ištirtos junginių teriminės, fotofizikinės ir elektroninės savybės savybės.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-10-15 - 2020-04-30

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Gintarė Kručaitė

Trukmė:
2019 - 2020

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra