Organinių puslaidininkių sintezė, savybių tyrimas ir taikymas organiniuose šviestukuose

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-16-0061

Projekto aprašymas:

Susintetinti organinius junginius organiniams šviestukams.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Susintetinti nauji TADF efektu pasižymintys donoriniai akceptoriniai junginiai. Ištirtos junginių teriminės, fotofizikinės ir elektroninės savybės savybės.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-10-15 - 2020-04-30

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Gintarė Kručaitė

Trukmė:
2019 - 2020

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku