Naujų donorinius-akceptorinius fragmentus turinčių elektroaktyvių junginių sintezė

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-15-0005

Projekto aprašymas:

Šio projekto tikslas – studentės mokslinių kompetencijų gilinimas. Tyrimų metu bus susipažįstama su naujais sintezės, organinių junginių struktūros analizės metodais ir gautų tyrimų rezultatų apdorojimu ir apibendrinimu. Mokslinių tyrimų metu bus susintetinta serija organinių junginių, turinčių donorinius akridano, karbazolo, fentiazino ir difenilamino fragmentus ir akceptorinį kinazolinfragmentą bei remiantis branduolių magnetinio rezonanso (BMR) ir masių spektroskopijos metodais bus įrodytos susintetintų junginių struktūros.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Planuotas darbo tikslas įvykdytas dirbant pagal numatytą planą.
Pavyko pasiekti užsibrėžtą tikslą – susintetini seriją naujų
elektroaktyvių organinių junginių, bei pilnai juos charakterizuoti.
Studentei pavyko gauti darbo organinės sintezės laboratorijoje
patirties. Ji taip pat susipažino su organinių junginių struktūros
įrodymo metodais, tokiais kaip branduolių magnetinis rezonansas
bei masių spektrometrija.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-07-01 - 2019-08-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Rasa Keruckienė

Trukmė:
2019 - 2019

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra