Našių TADF junginių sintezė, tyrimas ir taikymas optoelektroniniuose prietaisuose

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-22-0032

Projekto aprašymas:

Šio projekto darbo tikslas yra termiškai aktyvuota uždelstąja fluorescencija pasižyminčių darinių, skirtų organiniams šviesos diodams, sintezė ir tyrimas.
Projekto uždavinys yra organinių puslaidininkinių junginių sintezė, jų identifikavimas, optinių, elektrocheminių ir elektrinių savybių tyrimas bei susintetintų junginių, pasižyminčių TADF savybėmis, įvertinimas šviesą emituojančių diodų projektavime.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Susintetinti nauji junginiai CNCN, CN4T, CNF3, CNCOA ir CNCOAM, pasižymintys termiškai aktyvuota uždelstąja fluorescencija bei pritaikyti mėlyną šviesą skleidžiančiuose organiniuose šviesos dioduose.
Susintetinti junginiai pasižymi termiškai aktyvuotos uždelstosios fluorescencijos reiškiniu;
Tirtų junginių bedeguonių tolueno tirpalų fotoliuminescencijos kvantiniai efektyvumai siekia 82 %.
Suformuotų nelegiruotų organinių šviesos diodų išorinis kvantinis efektyvumas yra 2-7,3 %, o legiruotų 3,1-11,8 %.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-11-03 - 2021-04-30

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Dalius Gudeika

Trukmė:
2020 - 2021

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra