Mezo- ir makroporinių adsorbentų pritaikymas biologinėse sistemose, valyti antibiotikais užterštą vandenį

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-16-0068

Projekto aprašymas:

Pastaruoju metu tiek Europoje, tiek visame pasaulyje susiduriama su itin opia problema – nekontroliuojamu antibiotinių medžiagų patekimu į paviršinio ir gruntinio vandens telkinius. Šios medžiagos neigiamai veikia vandens ekosistemas, be to dėl antibiotinių medžiagų patekimo į aplinką vystosi jiems atsparios bakterijų rūšys, kurioms nukenksminti reikalingos efektyvesnės naujos antibiotinės medžiagos. Siekiant efektyviai kovoti su antibiotinių medžiagų patekimu į vandens ekosistemas, gali būti efektyviai naudojami biologiniai-sorbciniai procesai. Tokio tipo reaktoriuje antibiotinių medžiagų koncentracija adsorbentų pagalba sumažinama iki nekenksmingo lygio, vėliau sekant efektyviai biodegradacijai. Sistemoje naudojant mezo-makro porinius adsorbentus pagerėja sorbentų regeneracija ir tarnavimo laikas, o kartu su organiniais teršalais šalinami ir biogenai – azotas ir fosforas. Šio projekto metu bus tiriamos mezo-makroporinių adsorbentų panaudojimo galimybės biologinėse sistemose valant antibiotikais užterštą vandenį. Remiantis gautais rezultatais, projekto pabaigoje bus parengta ataskaita ir pateiktos rekomendacijos tolimesniems tyrimams.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-10-15 - 2020-05-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Vytautas Abromaitis

Trukmė:
2019 - 2020

Padalinys:
Aplinkosaugos technologijos katedra, Cheminės technologijos fakultetas