Mezo- ir makroporinių adsorbentų pritaikymas biologinėse sistemose, valyti antibiotikais užterštą vandenį

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-16-0068

Projekto aprašymas:

Pastaruoju metu tiek Europoje, tiek visame pasaulyje susiduriama su itin opia problema – nekontroliuojamu antibiotinių medžiagų patekimu į paviršinio ir gruntinio vandens telkinius. Šios medžiagos neigiamai veikia vandens ekosistemas, be to dėl antibiotinių medžiagų patekimo į aplinką vystosi jiems atsparios bakterijų rūšys, kurioms nukenksminti reikalingos efektyvesnės naujos antibiotinės medžiagos. Siekiant efektyviai kovoti su antibiotinių medžiagų patekimu į vandens ekosistemas, gali būti efektyviai naudojami biologiniai-sorbciniai procesai. Tokio tipo reaktoriuje antibiotinių medžiagų koncentracija adsorbentų pagalba sumažinama iki nekenksmingo lygio, vėliau sekant efektyviai biodegradacijai. Sistemoje naudojant mezo-makro porinius adsorbentus pagerėja sorbentų regeneracija ir tarnavimo laikas, o kartu su organiniais teršalais šalinami ir biogenai – azotas ir fosforas. Šio projekto metu bus tiriamos mezo-makroporinių adsorbentų panaudojimo galimybės biologinėse sistemose valant antibiotikais užterštą vandenį. Remiantis gautais rezultatais, projekto pabaigoje bus parengta ataskaita ir pateiktos rekomendacijos tolimesniems tyrimams.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-10-15 - 2020-05-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Vytautas Abromaitis

Trukmė:
2019 - 2020

Padalinys:
Aplinkosaugos technologijos katedra, Cheminės technologijos fakultetas

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku