Metaloorganinių perovskitų fotodetektoriai (MOPED)

 

Projekto nr.: LAT-07/2016

Projekto aprašymas:

Ištirti metaloorganinių perovskitų panaudojimo galimybes šviesos detektorių gamybai, įvertinti įvairių prietaisų architektūrų galimybes ir perovskitų pagrindu sukurti šviesos detektorių, bei optimizuoti jo parametrus.

Projekto finansavimas:

Lietuvos mokslo taryba, Nacionalinė mokslo programa „Link ateities technologijų“


Projekto rezultatai:

1. Mokslo straipsnis užsienyje leidžiamuose periodiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį (Impact Factor) Clarivate Analytics (buv. Thomson Reuters) Web of Science duomenų bazėje – 7 vnt.; 2. Straipsnis recenzuojamuose tarptautinių konferencijų darbuose, turintis visas mokslinio straipsnio sudėtines dalis – 2 vnt.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2016-04-01 - 2018-12-31

Projekto koordinatorius: Fizinių ir technologijos mokslų centras

Projekto partneriai: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Marytė Daškevičienė

Trukmė:
2016 - 2018

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Organinės chemijos katedra