Metaloorganinių perovskitų fotodetektoriai (MOPED)

 

Projekto nr.: LAT-07/2016

Projekto aprašymas:

Ištirti metaloorganinių perovskitų panaudojimo galimybes šviesos detektorių gamybai, įvertinti įvairių prietaisų architektūrų galimybes ir perovskitų pagrindu sukurti šviesos detektorių, bei optimizuoti jo parametrus.

Projekto finansavimas:

Lietuvos mokslo taryba, Nacionalinė mokslo programa „Link ateities technologijų“


Projekto rezultatai:

1. Mokslo straipsnis užsienyje leidžiamuose periodiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį (Impact Factor) Clarivate Analytics (buv. Thomson Reuters) Web of Science duomenų bazėje – 7 vnt.; 2. Straipsnis recenzuojamuose tarptautinių konferencijų darbuose, turintis visas mokslinio straipsnio sudėtines dalis – 2 vnt.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2016-04-01 - 2018-12-31

Projekto koordinatorius: Fizinių ir technologijos mokslų centras

Projekto partneriai: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Marytė Daškevičienė

Trukmė:
2016 - 2018

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Organinės chemijos katedra

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku