Krūvininkų ir energijos pernašos procesų tyrimai organinių medžiagų sluoksniuose ir sistemose (KEPOS)

 

Projekto nr.: PP35/165

Projekto aprašymas:

Žinoma, kad efektyviausi organiniai šviesos diodai (angl. organic light-emitting diodes – OLED) yra daugiasluoksniai fosforescuojantys ir termiškai aktyvuojamos uždelstosios fosforescensijos prietaisai. Tokių fosforescuojančių OLED’ų gamybai kaip šviesos emiteriai plačiai naudojami tauriųjų metalų organiniai kompleksai, kurie pasižymi dideliu kvantiniu našumu. Kadangi tauriųjų metalų emiterių panaudojimą riboja kaina ir trumpas veikimo laikas, todėl intensyviai atliekami tyrimai ieškant organinių emiterių. Norint organinius puslaidininkius panaudoti efektyviuose organiniuose šviesos dioduose (PHOLED), labai svarbu, kad jos pasižymėtų uždelstąja fluorescencija bei geromis krūvininkų pernašos savybėmis. Efektyvių prietaisų formavimui panaudojant organinius junginius, organinėse sistemose svarbu suderinti naudojamų medžiagų gretimų sluoksnių energijos lygmenis bei subalansuoti skylių ir elektronų pernašą, kad būtų užtikrinta krūvininkų rekombinacija emisiniame sluoksnyje. Vykdant šį tarpkryptinį projektą bus kuriamos ir sintetinamos naujos organinių puslaidininkių struktūros sujungiant donorinį ir akceptorinį fragmentus. Bus susintetintos atitinkamos medžiagos ir ištirtos jų savybės. Tirsime susintetintų medžiagų krūvininkų ir energijos pernašą organinėse sistemose, siekiant gautas efektyviausias medžiagas panaudoti fosforescuojančių ar termiškai aktyvuotos uždelstosios fosforescensijos reiškiniu pasižyminčių OLED gamybai. Didelis dėmesys bus kreipiamas į krūvininkų dinamiką, kuri bus tiriama kinetinės spektroskopijos metodu.

Projekto finansavimas:

KTU MTEPI fondas

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2016-03-03 - 2016-12-31

Vadovas:
Jūratė Simokaitienė

Trukmė:
2016 - 2016

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra