Kompetencijos ugdymas per mokslinę išvyką į IC3EM-2018 konferenciją

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-06-0174

Projekto aprašymas:

Mokslininkai didelį dėmesį skiria organinių puslaidininkių, naudojamų organinių šviesą emituojančių diodų (OLED) struktūrose kūrimui. Remiantis atrastų medžiagų liuminescencija iš singletinių ar tripletinių būsenų yra atitinkamai gaminami fluorescuojantys ir fosforescuojantys OLED. Mokslininkų iššūkis sukurti medžiagas, kurios užtikrintų prietaisų ilgaamžiškumą, stabilumą ir efektyvumą. Pasiekta pažanga gerinant prietaisų parametrus rodo, kad visos galimybės nėra išnaudotos. Mokslinės kompetencijos kėlimas dalyvaujant IC3EM-2018 konferencijoje užtikrins mokslinių tyrimų sklaidą ir mokslinių žinių apykaitą. Pažintis su konferencijos dalyviais leis vystyti tarptautinį bendradarbiavimą, gerinti mokslinių tyrimų kokybę ir siekti aukšto lygio rezultatų.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018-03-19 - 2018-09-07

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Viktorija Andrulevičienė

Trukmė:
2018 - 2018

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas