Kompetencijos kėlimas organinės optoelektronikos srityje

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-14-0010

Projekto aprašymas:

Šio projekto tikslas – naujų junginių, pasižyminčių uždelstosios fluoresencijos reiškiniu, fotofizikinių bei elektroliuminescencinių savybių tyrimai. Stažuotės metu bus ištirtos 5-7 naujų junginių praskiestų tirpalų bei kietų bandinių fotofizikinės savybės bei jų sluoksnių krūvininkų pernašos savybės. Perspektyviausi junginiai bus išbandyti kaip spinduoliai organinių šviesos diodų struktūrose. Bus nustatytos ir išanalizuotos suformuotų prietaisų elektroliuminescencinės charakteristikos.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Ištirtos 5-7 junginių praskiestų tirpalų bei kietų bandinių fotofizikinės savybės bei jų sluoksnių krūvininkų pernašos savybės. Perspektyviausi junginiai išbandyti kaip spinduoliai organinių šviesos diodų struktūrose. Nustatytos ir išanalizuotos suformuotų prietaisų elektroliuminescencinės charakteristikos.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-09-02 - 2019-10-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Dalius Gudeika

Trukmė:
2019 - 2019

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku