Katijoninio krakmolo gavimas ekstruziniu būdu, modifikavimui naudojant epoksidinį reagentą

 

Projekto nr.: TAP-LB-14-012

Projekto finansavimas:

Lietuvos mokslo tarybos administruojama tarpvalstybinė programa: Lietuva-Baltarusija

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Joana Bendoraitienė

Trukmė:
2015 - 2016

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra