Įvairiai pakeistų bisindolo bei jo izosterų darinių sintezės ir savybių tyrimas

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-22-0137

Projekto aprašymas:

Indolas labai dažnai aptinkamas gamtoje – gausybė bakterijų ir augalų jį gamina didžiuliais kiekiais. Dažniausiai šis junginys sutinkamas kaip struktūrinis indolo alkaloidų fragmentas. Dauguma indolo alkaloidų pasižymi fiziologinu aktyvumu, o kai kurie iš jų rado pritaikymą medicinoje. Iš plačios indolo alkaloidų klasės galima išskirti gana paprasta struktūra pasižyminčius 3,3′-bisindolilmetanus (BIM). Moksliniais tyrimais nustatyta, kad ir šie junginiai pasižymi biologiniu aktyvumu – antioksidaciniu, citotoksiniu, antibakteriniu aktyvumu. Tyrimais nustatyta, kad gana paprastos struktūros sintetiniai BIM gali būti pritaikomi kovai su Alzhaimerio, Hantigtono, amiloidozės ir net Parkinsono ligomis. Ši tematika ypač aktuali, nes vis dar nėra vaistų, kurie efektyviai lėtintų, tokių ligų, kaip Parkinsono, progresavimą. Žinant tokį platų šių junginių aktyvumą, stebina faktas, kad yra žinoma labai nedaug pakaitus indolo žiede turinčių 3,3′-bisindolų ar jų izosterinių analogų bei jų biologinės savybės nėra plačiai tyrinėtos. Šis projektas yra skirtas naujų, be pakaitų ir halogeno ir/arba aromatinius pakaitus indolo bei jo izosterų žieduose turinčių, bisindolo bei jo izosterų darinių sintezei. Tikimasi, kad šie junginiai pasižymės puikiomis neuroprotekcinėmis savybėmis prieš Parkinsono ligą.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Projekto metu buvo vykdytas naujų bisindolo bei jo izosterų darinių sintezės tyrimas. Pirmame etape buvo atlikta išsami literatūros analizė. Atlikta Suzuki kryžminio jungimo reakcija gaunat 5-oje indolo žiedo padėtyje fenil- pakaitą turintį indolo darinį. Antrame etape taikant kondensacijos reakcijas buvo vykdomas bisindolo darinių sintezės tyrimas ir sąlygų optimizavimas. Trečiame etape atlikti susintetintų bis(1H-indolų) reakcijų su benzaldehidu tyrimai siekiant gauti karbazolo darinius.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-11-03 - 2021-04-30

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Joana Solovjova

Trukmė:
2020 - 2021

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Organinės chemijos katedra