Inovatyvių nano-fotokatalizatorių sintezė ir efektyvumo/taikomumo tyrimas valant sunkiai skaidžiais vaistų likučiais užterštą vandenį (nanoCAT)

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-19-0229

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas”.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-09-01 - 2022-08-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Dainius Martuzevičius

Trukmė:
2020 - 2022

Padalinys:
Aplinkosaugos technologijos katedra, Cheminės technologijos fakultetas