Glicerolio vitrimerai optiniam 3D spausdinimui (GVO3DP)

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-23-0088

Projekto aprašymas:

Sparčiai augant vartotojiškumui, ieškoma alternatyvų iš naftos produktų pagamintiems plastikams, kurie gamtoje suyra per daugybę metų. Vitrimerai yra naujos perspektyvios polimerinės medžiagos, kurių struktūra yra tinklinė, bet juos galima termiškai perdirbti į naujus gaminius. 3D spausdinimas dažnai vadinamas naująja pramonės revoliucija, nes šiuo metodu galima greitai ir pigiai pagaminti individualiai pritaikytą produkciją. Gaminiams gauti dažniausiai naudojamos iš naftos produktų gaunamos akrilatinės dervos. Glicerolio, biodyzelino gamybos šalutinio produkto, junginius būtų galima panaudoti kaip pradinę medžiagą įvairių bioskaidžių plastikų gamyboje. Glicerolio akrilatai ir epoksidai jau yra plačiai naudojami įvairių dangų, klijų, termoplastikų, kontaktinių lęšių, įvairių funkcinių medžiagų gamyboje ir odontologijoje, tačiau yra randama nedaug informacijos apie jų panaudojimą optiniame 3D spausdinime (O3DP). Glicerolio akrilatai ir epoksidai yra mažai toksiški, bioskaidūs ir gali būti pritaikomi medicinoje, todėl jų panaudojimas optiniame 3D spausdinime yra labai aktualus. Šio projekto tikslas – naujų glicerolio vitrimerų, skirtų optiniam 3D spausdinimui, gavimas ir savybių tyrimas. Sukurti vitrimerai iš atsinaujinančių žaliavų bus pritaikyti gaminių gavimui O3DP ir išbandyti komerciniais O3DP prietaisais. Pasibaigus projektui, geriausiomis savybėmis pasižyminčias medžiagas bus siekiama komercinti kartu su partneriu MB Ameralabs, turinčia patirties šioje srityje. Šio projekto rezultatai bus paskelbti 4 tarptautinėse konferencijose ir parengti 4 straipsniai periodiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazėje bei praplečiamas bendradarbiavimas su užsienio mokslininkais.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas”.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021-06-15 - 2023-06-14

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Sigita Grauželienė

Trukmė:
2021 - 2023

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra