Biotechnologinių priemonių taikymas išrūgų baltymų produktų savybių modifikavimui

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-16-0035

Projekto aprašymas:

Didėjantis vartotojų poreikis sveikesniems maisto produktams, pastaruoju metu skatina mokslininkus skirti vis didesnį dėmesį antioksidaciniu aktyvumu ir antimikrobiniu poveikiu pasižyminčių natūralių medžiagų paieškai, jų savybių tyrimams bei panaudojimo galimybėms maisto pramonėje, ypač kuriant naujus maisto produktus. Šio mokslinio tyrimo tikslas yra ištirti išrūgų baltymų hidrolizės ir fermentacijos produktų savybes, bei baltymų modifikavimo galimybes. Projekto metu taikant biotechnologines priemones (fermentinę hidrolizę ir fermentaciją pieno rūgšties bakterijomis) bus tiriamos gautų išrūgų baltymų produktų savybės, o taip pat išrūgų baltymų produktų modifikavimo galimybės. Šio mokslinio tiriamojo darbo metu siekiama ugdyti jaunosios tyrėjos darbo laboratorijoje įgūdžius ir kelti jos kvalifikaciją gilinant žinias natūralių bioproduktų gamybos srityje.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-10-15 - 2020-06-15

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Dalia Čižeikienė

Trukmė:
2019 - 2020

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Maisto mokslo ir technologijos katedra