Bicikliniai 1,3-benzoksazepino[3,2-a]indolai – naujo tipo molekuliniai perjungikliai (Molekuliniai perjungikliai)

 

Projekto nr.: MIP-076/2012

Projekto finansavimas:

Lietuvos mokslo tarybos parama moksliniams tyrimams, Mokslininkų grupių projektai

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Vytas Martynaitis

Trukmė:
2012 - 2014

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Organinės chemijos katedra