Antimikrobiniai gamtinės kilmės polimerai optiniam 3D spausdinimui

   

Projekto nr.: 09.3.3.-LMT-K-712-22-0011

Projekto aprašymas:

Viena iš kovos su infekcinių ligų plitimu strategijų yra antimikrobinių polimerų naudojimas įvairių gaminių gamybai. Be to, sparčiai senkant iškastiniams ištekliams, kyla vis didesnis poreikis ieškoti naujų būdų panaudoti atsinaujinančias žaliavas įvairiems gaminiams gaminti bei ugdyti šios srities specialistus. Optinis 3D spausdinimas išsiskiria iš kitų gamybos metodų greičiu, tikslumu, lankstumu ir medžiagų įvairove. Šiuo metu komercinės optinio 3D spausdinimo dervos yra sudarytos tik iš sintetinių stabilių aplinkoje medžiagų, o medžiagų, gautų iš atsinaujinančių žaliavų, ir antimikrobinių medžiagų panaudojimas šioje technologijoje vis dar mažai ištirtas. Šiame projekte bus ugdomi studentės gebėjimai vykdyti tyrimus, kuriant ir tiriant antimikrobinius polimerus iš gamtinės kilmės medžiagų, kurių gaminius būtų galima formuoti optinio 3D spausdinimo būdu. Projekto metu studentė įgis naujas kompetencijas antimikrobinių polimerų, gautų iš atsinaujinančių žaliavų, sintezės, struktūros ir savybių tyrimo srityje, pagilins instrumentinės analizės įgūdžius, išmoks analizuoti, vertinti, aprašyti ir pristatyti gautus tyrimo rezultatus.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Studentė įgijo naujas kompetencijas ir gebėjimus atlikti mokslinės literatūros analizę ir eksperimentinius tyrimus: išmoko ištirti fotopolimerizuojamų reakcijos mišinių polimerizacijos kinetiką, charakterizuoti gautus polimerus, ištirti gautų polimerų reologines, mechanines, termines, antimikrobines savybes ir brinkumą, analizuoti, vertinti, aprašyti ir pristatyti gautus tyrimų rezultatus.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-11-03 - 2021-04-30

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Jolita Ostrauskaitė

Trukmė:
2020 - 2021

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra