3-Pirolidinono panaudojimas naujų heterociklinių aminorūgščių sintezei

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-10-0275

Projekto aprašymas:

Siekdamos išvengti nepageidaujamų vaistų šalutinių poveikių farmacijos kompanijos vis daugiau dėmesio skiria sintetinių peptidų tyrinėjimams. [J. Med. Chem., 2018, 61, 1382] Norint gauti kuo įvairesnius peptidus dažnai nebepakanka gamtoje esančių aminorūgščių ir vis dažniau jų kūrimui panaudojamos sintetinės aminorūgštys. [Biochimica et Biophysica Acta, 2017, 1861, 3024] Vykdomo projekto tikslas – panaudojant 3-pirolidinoną gauti naujas heterociklines aminorūgštis su piridino fragmentu. Projektui pasirinktas piridino fragmentas, nes jo dariniai yra labai svarbūs medicininėje chemijoje ir yra naudojami kaip veikliosios vaistų medžiagos. [J. of Drug Design and Med. Chem., 2015, 1, 1] Projekto metu siekiama optimizuoti piridino fragmentą turinčių aminorūgščių sintezę ir gauti naujas sintetines aminorūgštis, kurias būtų galima panaudoti peptidų kūrimui.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Projekto laukiamas rezultatas – susintetintos naujos aminorūgštys, kurios galėtų būti taikomos peptidų sintezei. Dalyvaudama šiame projekte jaunoji tyrėja įgis žinių ir praktinės patirties perspektyvioje heterociklinių aminorūgščių sintezės ir tyrimų srityje. Projekto rezultatai bus viešinami mokslinėje konferencijoje.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018-10-01 - 2019-04-30

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Neringa Kleizienė

Trukmė:
2018 - 2019

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Sintetinės chemijos institutas