3-[(4-Metoksifenil)amino]propanhidrazido darinių sintezė ir jų antibakterinio aktyvumo nustatymas

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-10-0091

Projekto aprašymas:

Vienas iš šiuolaikinio pasaulio iššūkių yra nuolat augantis antibiotikams atsparių bakterijų sukeltų infekcijų skaičius. Jungtinių Amerikos Valstijų Ligų prevencijos ir kontrolės centro duomenimis (angl. Center for Disease Control and Prevention) JAV kasmet 23 000 žmonių miršta nuo antiobiotikams atsparių infekcijų. Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) generalinis direktorius Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus pabrėžė, kad bakterijų atsparumo antibiotikams problemos sprendimas yra viena iš prioritetinių PSO veiklos sričių. Vienas iš kelių šiai problemai spręsti, kuriuos numato PSO, yra naujų antibakterinių preparatų paieška ir sintezė. Šiame darbe bus sintetinami nauji potencialiai biologiškai aktyvūs 3-[(4-metoksifenil)amino]propanhidrazido ir aciklinių bei heterociklinių karbonilinių junginių reakcijų produktai ir tiriamas jų antibakterinis aktyvumas.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Pranešimas konferencijoje

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018-10-01 - 2019-04-30

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Kristina Kantminienė

Trukmė:
2018 - 2019

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Fizikinės ir neorganinės chemijos katedra