Praktinių įgūdžių stiprinimas

2021–2022 mokslo metais galite atvykti į KTU Cheminės technologijos fakultetą ir nemokamai atlikti laboratorinius darbus. Tematikos – suderintos su 8-12 klasių chemijos, biologijos ir kt. dalykų ugdymo programa. Šiuo metu siūlome daugiau nei 50 skirtingų laboratorinių darbų.

2019 m. – 44 vizitai, 867 mokiniai atliko laboratorinius darbus.
2020 m. – 61 vizitas, 1183 mokiniai atliko laboratorinius darbus.

Šiemet vėl kviečiame mokinius NEMOKAMAI lankytis pas mus.

Šiuo metu siūlome daugiau nei 50 skirtingų laboratorinių darbų.

  • Užsiėmimuose gali dalyvauti tik su lydinčiu asmeniu (mokytoju) atvykę asmenys.
  • 16 m. ir vyresni moksleiviai turi turėti Galimybių pasus.
  • Grupę lydintis asmuo turi turėti tėvų pasirašytus prašymus.
  • Užsiėmimų metu būtina dėvėti apsaugines kaukes/respiratorius/skydelius.
  • Užsiėmimų laikas derinamas su kiekviena mokykla individualiai.
  • Užklausas siųskite elektroniniu paštu.

Giedrė Urkė
Rinkodaros ir komunikacijos koordinatorė

Radvilėnų pl. 19, 237 kab., LT-50524 Kaunas
+370 37 30 01 50 I +370 676 90 157
giedre.urke@ktu.lt

2021 m. spalis – lapkritis, užsiėmimų temos

Eil. nr. Pavadinimas Aprašas Pobūdis Trukmė Dalyvių sk. Klasė Dėstytojas
1. Paskaita – demonstracija „Oro kokybės tyrimai“ Pamatykite kaip atliekami oro kokybės tyrimai, kuriamos ir išbandomos oro valymo technologijos. Sužinokite kaip teršia orą įvairūs taršos šaltiniai. Paskaita – demonstracija 45 min 8 8-12 kl. Prof. dr. Linas Kliučininkas
2. Paskaita – demonstracija „Vandens valymo technologijos“ Pamatykite technologijas, naudojamas užeršto vandens gryninimui. Sužinokite, kaip kuriamos ir išbandomos vandens valymo technologijos, kokie yra aktualiausi iššūkiai vandens kokybės užtikrinimo srityje. Paskaita – demonstracija 45 min 8 8-12 kl. Lekt. dr. Inga Urniežaitė
3. Paskaita „Klimato kaita“ Sužinokite kodėl vyksta klimato kaita, kokie yra klimato kaitos ženklai, scenarijai ir prognozės. Klimato pokyčiai Lietuvoje ir Klimato kaitos politika. Pasvarstykite – ką galiu padaryti aš? Paskaita 60 min 25 6-12 kl. Doc. dr. Inga Stasiulaitienė
4. Jonų atpažinimo reakcijos iš tirpalų. Išmėginkite darbą laboratorijoje ir sužinokite, kaip atpažinti jonus, kai turime įvairius tirpalus. Laboratoriniai darbai 180 min 10-16 9-10 kl. Lekt. dr. Nerita Žmuidzinavičienė
5. Procentinės koncentracijos tirpalai Pagaminkite tirpalus ir apskaičiuokite jų procentines koncentracijas. Laboratoriniai darbai 120 min 10-20 8 kl. Doc. dr. Kristina Katminienė
6. Elektrolitai ir neelektrolitai. pH vertės matavimas. Spalvinės mainų reakcijos tirpaluose. , susipažinkite su elektrolitų ir neelektrolitų savybėmis, išmatuokite tirpalų pH, atlikite spalvines reakcijas. Laboratoriniai darbai 180 min 10-20 9-12 kl. Lekt. dr. Nerita Žmuidzinavičienė, Doc. dr. Edita Paluckienė, Doc. dr. Rasa Alaburdaitė
7. Cheminė kinetika ir pusiausvyra. Išmėginkite darbą laboratorijoje ir sužinokite,nuo kokių veiksnių ir kaip priklauso reakcijos greitis ir pusiausvyra. Laboratoriniai darbai 120 min 10-20 12 kl. Lekt. dr. Nerita Žmuidzinavičienė, Doc. dr. Edita Paluckienė, Doc. dr. Rasa Alaburdaitė
8. Procentinės ir molinės koncentracijos tirpalų paruošimas. Išmėginkite darbą laboratorijoje, pagaminkite tirpalus ir apskaičiuokite jų procentines ir molines koncentracijas Laboratoriniai darbai 120 min 10-20 9-12 kl. Lekt. dr. Nerita Žmuidzinavičienė, Doc. dr. Edita Paluckienė, Doc. dr. Rasa Alaburdaitė
9. Vandens kietumo nustatymas ir vandens minkštinimas. Išmėginkite darbą laboratorijoje ir nustatykite vandens kietumą ir suminkštinkite vandenį. Galite atsinešti ir ištirti savo vandenį. Laboratoriniai darbai 120 min 10-20 9-12 kl. Lekt. dr. Nerita Žmuidzinavičienė, Doc. dr. Edita Paluckienė, Doc. dr. Rasa Alaburdaitė
10. Pavadavimo ir mainų reakcijos. Išmėginkite darbą laboratorijoje. Atlikite įvairias pavadavimo reakcijas ir nustatykite, kuo skiriasi pavadavim reakcijos nuo mainų. Laboratoriniai darbai 180 min 10-20 8-12 kl. Lekt. dr. Nerita Žmuidzinavičienė, Doc. dr. Edita Paluckienė, Doc. dr. Rasa Alaburdaitė
11. Metalų cheminės savybės Sužinokite, kokios yra metalų cheminės savybės – su kuo jie reaguoja bei kokie metalai tirpsta šarmuose. Laboratoriniai darbai 120 min 10-20 10-12 kl. Lekt. dr. Nerita Žmuidzinavičienė, Doc. dr. Edita Paluckienė, Doc. dr. Rasa Alaburdaitė
12. Metalų korozija ir elektrolizė  Susipažinsime su metalų korozijos ir elektrolizės procesais. Laboratoriniai darbai 150 min 16 10-12 kl. Lekt. dr. Nerita Žmuidzinavičienė, Doc. dr. Edita Paluckienė, Doc. dr. Rasa Alaburdaitė
13. Metalų korozija. Susipazinsite su elektrochemine korozija. Nustatysite, kokios dangos yra geresnės apsaugant metalus nuo korozijos. Laboratoriniai darbai 120 min 10-20 10-12 kl. Lekt. dr. Nerita Žmuidzinavičienė, Doc. dr. Edita Paluckienė, Doc. dr. Rasa Alaburdaitė
14. Galvaniniai elementai. Susipažinkite su galvaniniais elementųais, jų tipais. Sudarysite galvaninius elementus. Laboratoriniai darbai 120 min 10-20 10-12 kl. Lekt. dr. Nerita Žmuidzinavičienė, Doc. dr. Edita Paluckienė, Doc. dr. Rasa Alaburdaitė
15. Elektrolizė. Mokiniai nusodins metalų dangas elektrolizės metodu. Apskaičiuosite, nusodintos dangos storį ir dangos srovinę išeigą. Laboratoriniai darbai 120 min 10-20 10-12 kl. Lekt. dr. Nerita Žmuidzinavičienė, Doc. dr. Edita Paluckienė, Doc. dr. Rasa Alaburdaitė
16. Nevienalyčių mišinių išskirstymas. Suplanuosite ir išskirstysite 3-4 medžiagų mišinį, apskaičiuosite mišinio procentinę sudėtį. Laboratoriniai darbai 120 min 10-16 8-10 kl. Lekt. dr. Skirma Žalenkienė
17. Anglies dioksido molinės masės nustatymas. Naudodamiesi Kipo aparatu, svarstyklėmis, kitais prietaisais ir laboratoriniais indais bei remdamiesi chemijos dėsniais nustatysite anglies dioksido molinę masę. Laboratoriniai darbai 180 min. 10-16 8-12 kl. Lekt. dr. Skirma Žalenkienė
18. Tirpalų pH nustatymas. Susipažinkte su laboratorijose naudojamais įvairiais indikatoriais, pH nustatymo būdais. Nustatykite tirpalų pH vertes (galima atsinešti savo tirpalus). Laboratoriniai darbai 120 min 10-16 8-9 kl. Lekt. dr. Skirma Žalenkienė
19. Rūgščių gavimas ir cheminės savybės. Susipažinsite su rūgščių gavimo būdais ir jų cheminės savybėmis. Laboratoriniai darbai 120 min 10-16 8-12 kl. Lekt. dr. Skirma Žalenkienė
20. Bazių gavimas ir cheminės savybės. Susipažinsite su bazių gavimo būdais ir jų cheminės savybėmis. Laboratoriniai darbai 120 min 10-16 8-12 kl. Lekt. dr. Skirma Žalenkienė
21. Molinės koncentracijos tirpalų ruošimas. Titravimas. Paruoškite nurodytos molinės koncentracijos ir tūrio HCl tirpalą. Šio tirpalo koncentraciją patikrinkite titruojadami, apskaičiuokite darbo išeigą ir paklaidą. Laboratoriniai darbai 120 min 10-16 9-12 kl. Lekt. dr. Skirma Žalenkienė
22. Tirpalų molinės koncentracijos nustatymas. Titravimas. Titruodami nustatysite jau paruošto tirpalo molinę koncentraciją, apskaičiuosite darbo paklaidą. Laboratoriniai darbai 120 min 10-16 9-12 kl. Lekt. dr. Skirma Žalenkienė, Doc. dr. Rasa Alaburdaitė
23. Neorganinių junginių klasės. (gali būti su kompleksiniais junginiais ir be) Susipažinkite su pagrindinėmis neorganinių junginių klasėmis. Atliksite nurodytų cheminių reakcijų bandymus, stebėsite jų požymius. Laboratoriniai darbai 120 min 10-16 9-12 kl. Lekt. dr. Skirma Žalenkienė
24. Cheminės reakcijos (skilimo, jungimosi ir kt.). Atliksite ir stebėsite įvairius bandymus, iliustruojančius cheminių reakcijų klasifikaciją. Laboratoriniai darbai 120min 10-16 8-10 kl. Lekt. dr. Skirma Žalenkienė
25. Ar žinai ką geri? Ištirk Coca-cola, Fanta, Sprite ir kt. Nustatykite populiarių vaisvandenių terpę (pH) įvairiais indikatoriais. Laboratoriniai darbai 60 min 10 8-9 kl. Lekt. dr. Nerita Žmuidzinavičienė, Lekt. dr. Agnė Šulčiūtė
26. Paskaita „Spalvos organinėje chemijoje. Istorija apie chameleoną“ Pranešimo metu mokiniai sužinos, kas lemia organinių junginių spalvą, pamatys spalvų dinamikos galimybes, susipažins su fotochrominių junginių klasėmis, jų savybėmis, ypatybėmis bei panaudojimu mūsų kasdieniniame gyvenime. Taip pat pamokos metu stebėsime chameleoniškų molekulių virsmus. Kviečiu į spalvotą pasaulį! Paskaita 45 min 10-20 11-12 kl M.d. dr. Greta Račkauskienė
27. Paskaita „Kaip mes apžiūrinėjame organinių junginių molekules?“ arba „Organinių junginių spektroskopija“ Paskaitos metu mokiniai supažindinami su organinių junginių struktūros nustatymo metodais: masių spektroskopija, branduolių magnetiniu rezonansu, infraraudonosios srities molekuline absorbcine spektroskopija ir rentgenografine analize. Paskaitos pabaigoje mokiniai gauna grupines užduotis: pabandyti praktiškai iš spektrų pateikti paprastų organinių junginių struktūras. Paskaita 45 min 10-20 11-12 kl Lekt. dr. Vida Malinauskienė
28. Paskaita. Instrumentinės analizės metodai organinėje chemijoje. Paskaitos metu mokiniai supažindinami su organinių junginių struktūros nustatymo metodais: masių spektroskopija, branduolių magnetiniu rezonansu, infraraudonosios srities molekuline absorbcine spektroskopija ir rentgenografine analize. Paskaitos pabaigoje mokiniai gauna grupines užduotis: pabandyti praktiškai iš spektrų pateikti paprastų organinių junginių struktūras. Paskaita 45-60 min 10-20 11-12 kl Doc. dr. Joana Solovjova
29. Paskaita. Vaistų kūrimo kelias. Paskaitos metu klausytojai išgirs, kaip kuriamos vaistinės medžiagos mokslinėse laboratorijose bei farmacijos įmonėse. Paskaita 45 min 10-20 8-12 kl Doc. dr. Eglė Arbačiauskienė
30. Kofeino ekstrakcija iš kavos ir arbatos Laboratorinio darbo metu iš kavos ar arbatos bus išskiriamas kofeinas. Laboratoriniai darbai 120 min 9 10-12 kl. Doc. dr. Joana Solovjova
31. Kokybinis N, S ir halogenų nustatymas Laboratorinio darbo metu bus atliekamas elementų esančių organiniame junginyje nustatymo tyrimas. Azoto nustatymas (viena reakcija). Sieros nustatymas (trys reakcijos). Halogenų nustatymas (dvi reakcijos). Laboratoriniai darbai pagal 11 klasės kursą 120 min 9 11-12 kl Doc. dr. Joana Solovjova
32. Etino gavimas iš CaC2 ir savybių tyrimas Laboratorinio darbo metu bus atliekama etino sintezė bei bandymai įrodantys, kad etinas yra nesotus junginys. Laboratoriniai darbai pagal 11 klasės kursą 60 min 9 11-12 kl Doc. dr. Joana Solovjova
33. Etano, eteno ir etino gavimas bei atpažininmo reakcijos. Laboratorinio darbo metu bus atliekama sočių ir nesočių angliavandenilių sintezė ir tiriamos jų savybės Laboratoriniai darbai pagal 11 klasės kursą 120 min 9 11-12 kl Doc. dr. Joana Solovjova
34. Aldehidų oksidacija sidabro oksidu ir vario (II) hidroksidu Laboratorinio darbo metu bus analizuojamos aldehidų ir ketonų atpažinimo reakcijos. Laboratoriniai darbai pagal 11 klasės kursą 60 min 9 11-12 kl Doc. dr. Joana Solovjova
35. Karboksirūgščių tirpumo nustatymas ir esterių sintezė. Laboratorinio darbo metu bus tiriamas įvairių rūgščių tirpumas ir atliekamos esterių susidarymo reakcijos Laboratoriniai darbai pagal 11 klasės kursą 120 min 9 11-12 kl Doc. dr. Joana Solovjova
36. Riebalų nesotumo įrodymas ir riebalų muilinimas Laboratorinio darbo metu bus atliekamas rapsų, saulėgražų arba alyvuogių aliejaus muilinimo reakcijos. Bus tiriamas laisvų riebiųjų karboksirūgščių išskyrimas, glicerolio nustatymas, vykdomas tirpaus ir netirpaus muilo gavimo bandymas bei atliekamas nesočiųjų riebalų rūgščių nustatymas. Laboratoriniai darbai pagal 11 klasės kursą 120 min 9 11-12 kl Doc. dr. Joana Solovjova
37. Baltymų spalvinės reakcijos Laboratorinio darbo metu tyrinėsime baltymus. Bus atliekama biuretinė reakcija, ksantoproteininė reakcija, baltymų nusodinimas sunkiųjų metalų druskomis, baltymų koaguliacija šildant ir baltymų išsūdymas. Laboratoriniai darbai pagal 11 klasės kursą 120 min 9 11-12 kl Doc. dr. Joana Solovjova
38. Celiuliozės hidrolizė Laboratorinio darbo metu bus vykdoma celiuliozės hidrolizė ir gliukozės nustatymas gautame mišinyje. Laboratoriniai darbai pagal 11 klasės kursą 120 min 9 11-12 kl Doc. dr. Joana Solovjova
39. Chemijos taikymas farmacijoje – Aspirino sintezė. Laboratorinio darbo metu bus atliekama vaistinės medžiagos sintezė ir išskyrimas. Laboratoriniai darbai pažengusiems mokiniams 120 min 9 11-12 kl Doc. dr. Joana Solovjova
40. Chemijos taikymas dažų pramonėje – Raudono dažiklio sintezė. Laboratorinio darbo metu bus sintetinamas ir išskiriamas raudonasis dažiklis. Laboratoriniai darbai pažengusiems mokiniams 120 min 9 11-12 kl Doc. dr. Joana Solovjova
41. Demonstracija – ekskursija: šiuolaikiniai instrumentinės analizės metodai Sužinosite kaip nustatomos medžiagų sudėtis šiuolaikiniais instrumentinės analizės metodais.
Taip pat pamatysite su kokia šiuolaikine instrumentine įranga dirba mokslininkai tirdami funkcines medžiagas (RSDA; RSFA; VTA; DSK)
Demonstracija – ekskursija 45 min. 10 11-12 kl. Lekt. dr. Tadas Dambrauskas
42. Demonstracija – ekskursija: cheminės technologijos procesų tyrimų stendų demonstravimas Galimybė aplankyti vieną moderniausių ES šalyse Chemijos inžinerijos laboratorijų (įranga pagaminta „ElettronicaVeneta“ (Italija)). Ekskursijos metu bus demonstruojami bei aptarti pagrindiniai cheminės technologijos procesų veikimo bei valdymo principai. Demonstracija – ekskursija 60 min 15 8-12 kl. Doc. dr. Anatolijus Eisinas
43. Demonstracija – ekskursija: medžagų sintezė Pamatysite šiuolaikinius didelio slėgio reaktorius, sužinosite koks jų veikimo principas. Susipažinsite su medžiagų trupinimo, malimo, sijojimo analitine įranga. Nustatysite per kokią trukmę paplūdimio smėlis sumalamas iki “miltų” smulkumo, bei eksperimentiškai patvirtinsime, kad CO2 dujų taikymas galimas ne tik gazuotų gėrimų gamyboje, bet ir medžiagų sintezėje Demonstracija – ekskursija 45 min. 8 10-12 kl. Doc. dr. Anatolijus Eisinas
44. Demonstracija – ekskursija: Iš kokių junginių sudaryti siūlai, stalo kojos, kava? Nustatysite iš kokių junginių sudaryti siūlai, stalo kojos, kava. Sužinosime kad rentgeno spinduliuotė naudojama ne tik medicinoje ar kaip masinis naikinimo ginklas, bet ir medžiagų cheminės/elementinės sudėties nustatymui Demonstracija – ekskursija 60 min 6 10-12 kl. Lekt. dr. Tadas Dambrauskas
45. Laboratoriniai darbai: kuo skiriasi Nemuno, Neries ir Kauno zoologijos sodo upelio vanduo – pH tyrimas Praktiškai įsitinkinsime kuo skiriasi Nemuno, Neries ir Kauno zoologijos sodo upelio vanduo. Bus atliekami tirpalų pH, vandens kietumo bei nitrato kiekio nustatymo tyrimai. Laboratoriniai darbai 90 min. 10 9-12 kl. Lekt dr. Šarapajevaitė Gabrielė
46. Laboratoriniai darbai: vandenilio dujų sprogstamoji galia Pasigaminsime vandenilio dujas ir įvertinsime jų sprogstamoji galią. Supažindinsime su pagrindiniais vandenilio gamybos būdais bei jų metu vykstančiomis reakcijomis. Laboratoriniai darbai 90 min. 15 9-12 kl. Lekt. dr. Tadas Dambrauskas
47. Laboratoriniai darbai: ar įmanomas tirpalų koncentravimas kosmose? Susipažinsite su tirpalų koncentravimo būdais. Atliksime tirpalų koncentravimą vakuume eksperimentą. Ir atsakysime į klausimą ar įmanomas tirpalų koncentravimas kosmose? Laboratoriniai darbai 60 min. 15 10-12 kl. Doc. dr. Anatolijus Eisinas
48. Laboratoriniai darbai: ar įmanomą išgryninti aliejų iš “graikiškų salotų užpilo” (acto ir aliejaus mišinio) ir jį panaudoti bulvių kepimui Sužinosite ir eksperimentiškai nustatysime ar įmanomą išgryninti aliejų iš “graikiškų salotų užpilo” (acto ir aliejaus mišinio) ir jį panaudoti bulvių kepimui. Išsiaiškinsime šiam tyrimui naudoto proceso ekstrakcija skystis-skystis pagrindinius veikimo dėsningumus. Laboratoriniai darbai 60 min. 15 10-12 kl. Doc. dr. Anatolijus Eisinas
49. Laboratoriniai darbai: kaip iš kavos gėrimo pagaminti tirpios kavos miltelius? Sužinosime kad dauguma procesų ir reakcijų gali vykti ir į priešingą pusią ir tai priklauso tik nuo reikiamų sąlygų parinkimo. Šį faktą patvirtinsime eksperimentiškai ir nustatysime kaip iš kavos gėrimo pagaminti tirpios kavos miltelius? Laboratoriniai darbai 60 min. 15 10-12 kl. Doc. dr. Anatolijus Eisinas
50. Laboratoriniai darbai: CO2 absorbcijos tyrimas: kaip pasigaminti gazuotą vandenį? Sužinosite su dujų mišinių perskyrimo technologijomis, bet išsiaiškinsime kaip pasigaminti gazuotą vandenį. Eksperimentiškai nustatysime koks kiekis CO2 gali būti absorbuotas vandeniu. Laboratoriniai darbai 60 min. 15 10-12 kl. Doc. dr. Irmantas Barauskas
51. Laboratoriniai darbai: etanolio koncentravimas pramoniniu rektifikatoriumi Sužinosite kokie galimi tirpalų perskyrimo būdai. Atliksime etanolio koncentravimas pramoniniu rektifikatoriumi eksperimentą ir išsiaiškinsime kodėl kambario sąlygomis 100 % etanolis neegzistuoja Laboratoriniai darbai 60 min. 15 10-12 kl. Doc. dr. Irmantas Barauskas
52. Laboratoriniai darbai: ar uodo koja storesnė už žmogaus plauką Susipažinsite su optinės mikroskopijos prietaisais bei eksperimentiškai įvertinsite jų veikimo principus bei palyginsite tarpusavyje. Ištirsite ar uodo koja storesnė už žmogaus plauką, bei ką galima pamatyti ant pinigų banknoto optiniu mikroskopu. Laboratoriniai darbai 60 min. 6 9-12 kl. Lekt dr. Šarapajevaitė Gabrielė