Praktinių įgūdžių stiprinimas

2022–2023 mokslo metais galite atvykti į
KTU Cheminės technologijos fakultetą ir nemokamai
atlikti laboratorinius darbus. Tematikos – suderintos su 8-12 klasių
chemijos, biologijos ir kt. dalykų ugdymo programa.
Šiuo metu siūlome daugiau nei 50 skirtingų laboratorinių darbų.

2019 m. – 44 vizitai, 867 mokiniai atliko laboratorinius darbus.
2020 m. – 61 vizitas, 1183 mokiniai atliko laboratorinius darbus.
2021 m. – 30 vizitų, 513 mokinių atliko laboratorinius darbus.

 

Šiemet vėl kviečiame mokinius NEMOKAMAI lankytis pas mus.

Šiuo metu siūlome daugiau nei 50 skirtingų laboratorinių darbų.

  • Užsiėmimuose gali dalyvauti tik su lydinčiu asmeniu (mokytoju) atvykę asmenys.
  • Grupę lydintis asmuo turi turėti tėvų pasirašytus prašymus.
  • Užsiėmimų metu būtina dėvėti apsaugines priemones (chalatus, pirštines, akinius), jeigu taip nurodo užsiėmimą vedantis mokslininkas.
  • Prieš užsiėmimus išklausytas saugos ir sveikatos instruktažas darbo vietoje patvirtinamas asmens parašu.
  • Užsiėmimai vykdomi ketvirtadieniais-penktadieniais, jų laikas derinamas su kiekviena mokykla individualiai.
  • Užklausas siųskite elektroniniu paštu. (VASARIO IR KOVO MĖNIAMS LAISVŲ UŽSIĖMIMŲ LAIKŲ NETURIME.)

Giedrė Urkė
Rinkodaros ir komunikacijos koordinatorė

Radvilėnų pl. 19, 237 kab., LT-50524 Kaunas
+370 37 30 01 50 I +370 676 90 157
giedre.urke@ktu.lt

Eil. nr. Pavadinimas Aprašas Pobūdis Trukmė Dalyvių sk. Klasė Dėstytojas
1. Paskaita – demonstracija „Oro kokybės tyrimai“ Pamatykite kaip atliekami oro kokybės tyrimai, kuriamos ir išbandomos oro valymo technologijos. Sužinokite kaip teršia orą įvairūs taršos šaltiniai. Paskaita – demonstracija 45 min 8 8-12 kl. Prof. dr. Linas Kliučininkas
2. Paskaita – demonstracija „Vandens valymo technologijos“ Pamatykite technologijas, naudojamas užeršto vandens gryninimui. Sužinokite, kaip kuriamos ir išbandomos vandens valymo technologijos, kokie yra aktualiausi iššūkiai vandens kokybės užtikrinimo srityje. Paskaita – demonstracija 45 min 8 8-12 kl. Lekt. dr. Inga Urniežaitė
3. Jonų atpažinimo reakcijos iš tirpalų. Išmėginkite darbą laboratorijoje ir sužinokite, kaip atpažinti jonus, kai turime įvairius tirpalus. Laboratoriniai darbai 120 min 10-16 9-12 kl. Lekt. dr. Nerita Žmuidzinavičienė, Doc. dr. Edita Paluckienė
4. Procentinės koncentracijos tirpalai Pagaminkite tirpalus ir apskaičiuokite jų procentines koncentracijas. Laboratoriniai darbai 120 min 10-20 8 kl. Doc. dr. Kristina Kantminienė
5. Elektrolitai ir neelektrolitai. pH vertės matavimas. Spalvinės mainų reakcijos tirpaluose. Kuo skiriasi elektrolitas nuo neelektrolito? Išmatuokite įvairių tirpalų pH vertes, atlikite spalvines reakcijas. Laboratoriniai darbai 120 min 10-20 9-12 kl. Lekt. dr. Nerita Žmuidzinavičienė, Doc. dr. Edita Paluckienė
6. Cheminė kinetika ir pusiausvyra. Išmėginkite darbą laboratorijoje ir sužinokite,nuo kokių veiksnių ir kaip priklauso reakcijos greitis ir pusiausvyra. Laboratoriniai darbai 120 min 10-20 12 kl. Lekt. dr. Nerita Žmuidzinavičienė, Doc. dr. Edita Paluckienė, Doc. dr. Rasa Alaburdaitė
7. Procentinės ir molinės koncentracijos tirpalų paruošimas. Išmėginkite darbą laboratorijoje, pagaminkite tirpalus ir apskaičiuokite jų procentines ir molines koncentracijas Laboratoriniai darbai 120 min 10-20 9-12 kl. Lekt. dr. Nerita Žmuidzinavičienė, Doc. dr. Edita Paluckienė, Doc. dr. Rasa Alaburdaitė
8. Pavadavimo ir mainų reakcijos. Išmėginkite darbą laboratorijoje. Atlikite įvairias pavadavimo ir mainų reakcijas ir nustatykite, kuo jos skiriasi. Laboratoriniai darbai 120 min 20 9-12 kl. Lekt. dr. Nerita Žmuidzinavičienė, Doc. dr. Edita Paluckienė, Doc. dr. Rasa Alaburdaitė
9. Metalų cheminės savybės. Amfoteriniai metalai ir jų savybės Sužinokite, kokios yra metalų cheminės savybės – su kuo jie reaguoja bei kokie metalai tirpsta šarmuose. Laboratoriniai darbai 120 min 10-20 10-12 kl. Lekt. dr. Nerita Žmuidzinavičienė, Doc. dr. Edita Paluckienė, Doc. dr. Rasa Alaburdaitė
10. Nevienalyčių mišinių išskirstymas. Suplanuosite ir išskirstysite 3-4 medžiagų mišinį, apskaičiuosite mišinio procentinę sudėtį. Laboratoriniai darbai 120 min 10-16 8-10 kl. Lekt. dr. Skirma Žalenkienė, Doc. dr. Neringa Petrašauskienė
11. Anglies dioksido molinės masės nustatymas. Naudodamiesi Kipo aparatu, svarstyklėmis, kitais prietaisais ir laboratoriniais indais bei remdamiesi chemijos dėsniais nustatysite anglies dioksido molinę masę. Laboratoriniai darbai 180 min. 10-16 8-12 kl. Lekt. dr. Skirma Žalenkienė, Doc. dr. Neringa Petrašauskienė
12. Tirpalų pH nustatymas. Susipažinkte su laboratorijose naudojamais įvairiais indikatoriais, pH nustatymo būdais. Nustatykite tirpalų pH vertes (galima atsinešti savo tirpalus). Laboratoriniai darbai 120 min 10-16 8-9 kl. Lekt. dr. Skirma Žalenkienė, Doc. dr. Neringa Petrašauskienė
13. Rūgščių gavimas ir cheminės savybės. Susipažinsite su rūgščių gavimo būdais ir jų cheminės savybėmis. Laboratoriniai darbai 120 min 10-16 8-12 kl. Lekt. dr. Skirma Žalenkienė, Doc. dr. Neringa Petrašauskienė
14. Bazių gavimas ir cheminės savybės. Susipažinsite su bazių gavimo būdais ir jų cheminės savybėmis. Laboratoriniai darbai 120 min 10-16 8-12 kl. Lekt. dr. Skirma Žalenkienė, Doc. dr. Neringa Petrašauskienė, Doc. Dr. Rasa Alaburdaitė
15. Molinės koncentracijos tirpalų ruošimas. Titravimas. Paruoškite nurodytos molinės koncentracijos ir tūrio HCl tirpalą. Šio tirpalo koncentraciją patikrinkite titruodami, apskaičiuokite darbo išeigą ir paklaidą. Laboratoriniai darbai 120 min 10-16 9-12 kl. Lekt. dr. Skirma Žalenkienė, Doc. dr. Neringa Petrašauskienė
16. Tirpalų molinės koncentracijos nustatymas. Titravimas. Titruodami nustatysite jau paruošto tirpalo molinę koncentraciją, apskaičiuosite darbo paklaidą. Laboratoriniai darbai 120 min 10-16 9-12 kl. Lekt. dr. Skirma Žalenkienė, Doc. dr. Rasa Alaburdaitė, Doc. dr. Neringa Petrašauskienė
17. Neorganinių junginių klasės. (gali būti su kompleksiniais junginiais ir be) Susipažinkite su pagrindinėmis neorganinių junginių klasėmis. Atliksite nurodytų cheminių reakcijų bandymus, stebėsite jų požymius. Laboratoriniai darbai 120 min 10-16 9-12 kl. Lekt. dr. Skirma Žalenkienė, Doc. dr. Neringa Petrašauskienė
18. Cheminės reakcijos (skilimo, jungimosi ir kt.). Atliksite ir stebėsite įvairius bandymus, iliustruojančius cheminių reakcijų klasifikaciją. Laboratoriniai darbai 120min 10-16 8-10 kl. Lekt. dr. Skirma Žalenkienė, Doc. dr. Neringa Petrašauskienė
19. Ar žinai ką geri? Ištirk Coca-cola, Fanta, Sprite ir kt. Nustatykite populiarių vaisvandenių terpę (pH) įvairiais indikatoriais. Laboratoriniai darbai 60 min 10 8-9 kl. Lekt. dr. Nerita Žmuidzinavičienė, Lekt. dr. Agnė Šulčiūtė
20. Paskaita „Spalvos organinėje chemijoje. Istorija apie chameleoną“ Pranešimo metu mokiniai sužinos, kas lemia organinių junginių spalvą, pamatys spalvų dinamikos galimybes, susipažins su fotochrominių junginių klasėmis, jų savybėmis, ypatybėmis bei panaudojimu mūsų kasdieniniame gyvenime. Taip pat pamokos metu stebėsime chameleoniškų molekulių virsmus. Kviečiu į spalvotą pasaulį! Paskaita 45 min 10-20 11-12 kl M.d. dr. Greta Račkauskienė
21. Paskaita. „Kaip mes apžiūrinėjame organinių junginių molekules?“ arba “Instrumentinės analizės metodai organinėje chemijoje”. Paskaitos metu mokiniai supažindinami su organinių junginių struktūros nustatymo metodais: masių spektroskopija, branduolių magnetiniu rezonansu, infraraudonosios srities molekuline absorbcine spektroskopija ir rentgenografine analize. Paskaitos pabaigoje mokiniai gauna grupines užduotis: pabandyti praktiškai iš spektrų pateikti paprastų organinių junginių struktūras. Paskaita 45-60 min 10-20 11-12 kl Doc. dr. Joana Solovjova,
m. d. dr. Vida Malinauskienė
22. Paskaita. Vaistų kūrimo kelias. Paskaitos metu klausytojai išgirs, kaip kuriamos vaistinės medžiagos mokslinėse laboratorijose bei farmacijos įmonėse. Paskaita 45 min 10-20 8-12 kl Doc. dr. Eglė Arbačiauskienė
23. Kofeino ekstrakcija iš kavos ir arbatos Laboratorinio darbo metu iš kavos ar arbatos bus išskiriamas kofeinas. Laboratoriniai darbai 120 min 9 10-12 kl. Doc. dr. Joana Solovjova
24. Kokybinis N, S ir halogenų nustatymas Laboratorinio darbo metu bus atliekamas elementų esančių organiniame junginyje nustatymo tyrimas. Azoto nustatymas (viena reakcija). Sieros nustatymas (trys reakcijos). Halogenų nustatymas (dvi reakcijos). Laboratoriniai darbai pagal 11 klasės kursą 120 min 9 11-12 kl Doc. dr. Joana Solovjova
25. Etino gavimas iš CaC2 ir savybių tyrimas Laboratorinio darbo metu bus atliekama etino sintezė bei bandymai įrodantys, kad etinas yra nesotus junginys. Laboratoriniai darbai pagal 11 klasės kursą 60 min 9 11-12 kl Doc. dr. Joana Solovjova
26. Metano, eteno ir etino gavimas bei atpažininmo reakcijos. Laboratorinio darbo metu bus atliekama sočių ir nesočių angliavandenilių sintezė ir tiriamos jų savybės Laboratoriniai darbai pagal 11 klasės kursą 120 min 9 11-12 kl Doc. dr. Joana Solovjova
27. Aldehidų oksidacija sidabro oksidu ir vario (II) hidroksidu Laboratorinio darbo metu bus analizuojamos aldehidų ir ketonų atpažinimo reakcijos. Laboratoriniai darbai pagal 11 klasės kursą 60 min 9 11-12 kl Doc. dr. Joana Solovjova
28. Karboksirūgščių tirpumo nustatymas ir esterių sintezė. Laboratorinio darbo metu bus tiriamas įvairių rūgščių tirpumas ir atliekamos esterių susidarymo reakcijos Laboratoriniai darbai pagal 11 klasės kursą 120 min 9 11-12 kl Doc. dr. Joana Solovjova
29. Riebalų nesotumo įrodymas ir riebalų muilinimas Laboratorinio darbo metu bus atliekamas rapsų, saulėgražų arba alyvuogių aliejaus muilinimo reakcijos. Bus tiriamas laisvų riebiųjų karboksirūgščių išskyrimas, glicerolio nustatymas, vykdomas tirpaus ir netirpaus muilo gavimo bandymas bei atliekamas nesočiųjų riebalų rūgščių nustatymas. Laboratoriniai darbai pagal 11 klasės kursą 120 min 9 11-12 kl Doc. dr. Joana Solovjova
30. Baltymų spalvinės reakcijos Laboratorinio darbo metu tyrinėsime baltymus. Bus atliekama biuretinė reakcija, ksantoproteininė reakcija, baltymų nusodinimas sunkiųjų metalų druskomis, baltymų koaguliacija šildant ir baltymų išsūdymas. Laboratoriniai darbai pagal 11 klasės kursą 120 min 9 11-12 kl Doc. dr. Joana Solovjova
31. Celiuliozės hidrolizė Laboratorinio darbo metu bus vykdoma celiuliozės hidrolizė ir gliukozės nustatymas gautame mišinyje. Laboratoriniai darbai pagal 11 klasės kursą 120 min 9 11-12 kl Doc. dr. Joana Solovjova
32. Chemijos taikymas farmacijoje – Aspirino sintezė. Laboratorinio darbo metu bus atliekama vaistinės medžiagos sintezė ir išskyrimas. Laboratoriniai darbai pažengusiems mokiniams 120 min 9 11-12 kl Doc. dr. Joana Solovjova
33. Chemijos taikymas dažų pramonėje – Raudono dažiklio sintezė. Laboratorinio darbo metu bus sintetinamas ir išskiriamas raudonasis dažiklis. Laboratoriniai darbai pažengusiems mokiniams 120 min 9 11-12 kl Doc. dr. Joana Solovjova
34. Demonstracija – ekskursija: šiuolaikiniai instrumentinės analizės metodai Sužinosite kaip nustatomos medžiagų sudėtis šiuolaikiniais instrumentinės analizės metodais.
Taip pat pamatysite su kokia šiuolaikine instrumentine įranga dirba mokslininkai tirdami funkcines medžiagas (RSDA; RSFA; VTA; DSK)
Demonstracija – ekskursija 45 min. 10 11-12 kl. Doc. dr. Tadas Dambrauskas
35. Demonstracija – ekskursija: cheminės technologijos procesų tyrimų stendų demonstravimas Galimybė aplankyti vieną moderniausių ES šalyse Chemijos inžinerijos laboratorijų (įranga pagaminta „ElettronicaVeneta“ (Italija)). Ekskursijos metu bus demonstruojami bei aptarti pagrindiniai cheminės technologijos procesų veikimo bei valdymo principai. Demonstracija – ekskursija 60 min 15 8-12 kl. Doc. dr. Anatolijus Eisinas
36. Demonstracija – ekskursija: medžagų sintezė Pamatysite šiuolaikinius didelio slėgio reaktorius, sužinosite koks jų veikimo principas. Susipažinsite su medžiagų trupinimo, malimo, sijojimo analitine įranga. Nustatysite per kokią trukmę paplūdimio smėlis sumalamas iki “miltų” smulkumo, bei eksperimentiškai patvirtinsime, kad CO2 dujų taikymas galimas ne tik gazuotų gėrimų gamyboje, bet ir medžiagų sintezėje Demonstracija – ekskursija 45 min. 8 10-12 kl. Doc. dr. Anatolijus Eisinas
37. Demonstracija – ekskursija: Iš kokių junginių sudaryti siūlai, stalo kojos, kava? Nustatysite iš kokių junginių sudaryti siūlai, stalo kojos, kava. Sužinosime kad rentgeno spinduliuotė naudojama ne tik medicinoje ar kaip masinis naikinimo ginklas, bet ir medžiagų cheminės/elementinės sudėties nustatymui Demonstracija – ekskursija 60 min 6 10-12 kl. Doc. dr. Tadas Dambrauskas
38. Laboratoriniai darbai: kuo skiriasi Nemuno, Neries ir Kauno zoologijos sodo upelio vanduo – pH tyrimas Praktiškai įsitinkinsime kuo skiriasi Nemuno, Neries ir Kauno zoologijos sodo upelio vanduo. Bus atliekami tirpalų pH, vandens kietumo bei nitrato kiekio nustatymo tyrimai. Laboratoriniai darbai 90 min. 10 9-12 kl. Lekt dr. Šarapajevaitė Gabrielė
39. Laboratoriniai darbai: vandenilio dujų sprogstamoji galia Pasigaminsime vandenilio dujas ir įvertinsime jų sprogstamoji galią. Supažindinsime su pagrindiniais vandenilio gamybos būdais bei jų metu vykstančiomis reakcijomis. Laboratoriniai darbai 90 min. 15 9-12 kl. Doc. dr. Tadas Dambrauskas
40. Laboratoriniai darbai: ar įmanomas tirpalų koncentravimas kosmose? Susipažinsite su tirpalų koncentravimo būdais. Atliksime tirpalų koncentravimą vakuume eksperimentą. Ir atsakysime į klausimą ar įmanomas tirpalų koncentravimas kosmose? Laboratoriniai darbai 60 min. 15 10-12 kl. Doc. dr. Anatolijus Eisinas
41. Laboratoriniai darbai: ar įmanomą išgryninti aliejų iš “graikiškų salotų užpilo” (acto ir aliejaus mišinio) ir jį panaudoti bulvių kepimui Sužinosite ir eksperimentiškai nustatysime ar įmanomą išgryninti aliejų iš “graikiškų salotų užpilo” (acto ir aliejaus mišinio) ir jį panaudoti bulvių kepimui. Išsiaiškinsime šiam tyrimui naudoto proceso ekstrakcija skystis-skystis pagrindinius veikimo dėsningumus. Laboratoriniai darbai 60 min. 15 10-12 kl. Doc. dr. Anatolijus Eisinas
42. Laboratoriniai darbai: kaip iš kavos gėrimo pagaminti tirpios kavos miltelius? Sužinosime kad dauguma procesų ir reakcijų gali vykti ir į priešingą pusią ir tai priklauso tik nuo reikiamų sąlygų parinkimo. Šį faktą patvirtinsime eksperimentiškai ir nustatysime kaip iš kavos gėrimo pagaminti tirpios kavos miltelius? Laboratoriniai darbai 60 min. 15 10-12 kl. Doc. dr. Anatolijus Eisinas
43. Laboratoriniai darbai: CO2 absorbcijos tyrimas: kaip pasigaminti gazuotą vandenį? Sužinosite su dujų mišinių perskyrimo technologijomis, bet išsiaiškinsime kaip pasigaminti gazuotą vandenį. Eksperimentiškai nustatysime koks kiekis CO2 gali būti absorbuotas vandeniu. Laboratoriniai darbai 60 min. 15 10-12 kl. Doc. dr. Irmantas Barauskas
44. Laboratoriniai darbai: etanolio koncentravimas pramoniniu rektifikatoriumi Sužinosite kokie galimi tirpalų perskyrimo būdai. Atliksime etanolio koncentravimas pramoniniu rektifikatoriumi eksperimentą ir išsiaiškinsime kodėl kambario sąlygomis 100 % etanolis neegzistuoja Laboratoriniai darbai 60 min. 15 10-12 kl. Doc. dr. Irmantas Barauskas
45. Vandenilis. Deguonis. Jonų atpažinimo reakcijos. Indikatoriai. Pasikartosite vandenilio ir deguonies gavimo bei atpažinimo būdus, prisiminsite indikatorių spalvas rūgštinėje ir bazinėje terpėje, prisiminsite pagrindinių jonų atpažinimo reakcijas. Laboratoriniai darbai 90 min 20 12 kl. Doc. Edita Paluckienė, lekt. Nerita Žmuidzinavičienė
46. Rūgščių ir hidroksidų savybės. Neutralizacijos reakcijos. Praktiškai atliksite rūgščių ir hidroksidų chemines savybes. Susipažinsite su neutralizacijos reakcijomis. Laboratoriniai darbai. 90 min 20 9-12 kl. Doc. Edita Paluckienė, lekt. Nerita Žmuidzinavičienė
47. Distiliuotas ar vandentiekio vanduo yra kietesnis? Susipažinsite su vandens kietumo rūšimis. Titravimo būdu nustatysite, kuris vanduo kietesnis, pamatuosite kaip pasikeitė vandens kietumas jį suminkštinus terminiu ir jonų mainų būdu. Laboratoriniai darbai 120 min. 20 10-12 kl. Doc. Edita Paluckienė, lekt. Nerita Žmuidzinavičienė
48. Laboratoriniai darbai: ar uodo koja storesnė už žmogaus plauką Susipažinsite su optinės mikroskopijos prietaisais bei eksperimentiškai įvertinsite jų veikimo principus bei palyginsite tarpusavyje. Ištirsite ar uodo koja storesnė už žmogaus plauką, bei ką galima pamatyti ant pinigų banknoto optiniu mikroskopu. Laboratoriniai darbai 60 min. 6 9-12 kl. Lekt dr. Šarapajevaitė Gabrielė
49. Laboratoriniai darbai. Standartinių tirpalų ruošimas ir kalibracinės kreivės sudarymas Išmoksite paruošti skirtingos koncentracijos tirpalus, išmatuoti tirpalų absorbciją spektrofotometru ir nubraižyti absorbcijos priklausomybės nuo koncentracijos grafiką. Remiantis grafiko duomenimis apskaičiuoti kalibracinės tiesės lygtį. Laboratoriniai darbai 120 min 8 9-12 kl. Doc. I. Jasutienė, doc. M. Keršienė
50. Krakmolo grūdelio kitimas kleisterizacijos metu Stebėsite įvairių rūšių krakmolo grūdelių mikroskopinio vaizdo pokyčius krakmolo kleisterio kaitinimo metu Laboratoriniai darbai 120 min 8 9-12 kl. Doc. I. Jasutienė, doc. M. Keršienė
51. Šiuolaikiniai tyrimo metodai Aptarsime pagrindinius kristalinių medžiagų tyrimams naudojamus instrumentinės analizės metodus: rentgeno spinduliuotės difrakcinę analizę bei vienalaikę terminę analizę. Išsiaiškinsime jų veikimo principus bei gautų duomenų interpretavimą. Susipažinsime su tyrimams reikalingų bandinių paruošimo metodikomis. Laboratoriniai darbai 90 min. 12 9-12 kl Doc. dr. T. Dambrauskas, doc. dr. A. Eisinas
52. Redukuojančių sacharidų kiekio grūdų ekstraktuose nustatymas spektrofotometriniu metodu. Išmoksite paruošti grūdų ekstraktus, sudaryti reakcijos mišinį ir sužinosite, kaip galima nustatyti monosacharidų kiekį, naudojant specialų reagentą ir gliukozės kalibracinę tiesę. Praktinis darbas laboratorijoje 120 min. 4-6 10-12 kl. Vyr. m.d. dr. Daiva Žadeikė
53. Elektrolitų disociacija/jonizacija ir elektrolizė Susipažinsite su stipriaisiais ir silpnaisiais elektrolitais. Kas vyksta pro elektrolito tirpalą leidžiant elektros srovę? Laboratoriniai darbai 120 min 10-16 8-12 kl. Lekt. dr. Skirma Žalenkienė, Doc. dr. Neringa Petrašauskienė, Doc. Dr. Rasa Alaburdaitė
54. Vandens kietumą sudarančių druskų nustatymas Kodėl vanduo kietas? Kokios druskos sudaro vandens kietumą? Laboratoriniai darbai 120 min 10-16 8-12 kl. Lekt. dr. Skirma Žalenkienė, Doc. dr. Neringa Petrašauskienė, Doc. Dr. Rasa Alaburdaitė
55. Mažųjų dalelių chemija Pažintis su koloidų chemija paskaita/laboratorinis darbas 90 10 8-12 doc. dr. Rasa Paleckienė, lekt. dr. Kristina Jančaitienė