Žalioji chemija: glicerolio, atsinaujinančio sintono tiksliajai chemijai, tyrimas

 

Projekto nr.: V-08042

Trukmė:
2007 - 2008

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas