Pateiktų registruoti saugomų nuorodų registruose produktų savybių sąsajos su geografine kilme ar specifiniu gamybos būdu analizė ir įvertinimas

Projekto nr.: MT/10-15

Trukmė:
2010 - 2011

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas