Naujų ultragreitų fotochromų sintezė ir tyrimai (ULTRAGREITI FOTOCHROMAI)

Projekto nr.: MIP-104/2010

Trukmė:
2010 - 2011

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas