Nauja organinių puslaidininkių, skirtų lauko tranzistorių gamybai, krūvininkų judrių matavimo metodika (DOFET)

 

Projekto nr.: PP35/162

Projekto aprašymas:

Labai svarbi organinių puslaidininkinių (OP) medžiagų taikymo sritis yra organiniai lauko tranzistoriai (OLT). Potencialūs OLT taikymai apima itin plonų lanksčių plokščiųjų televizorių ir vaizduoklių valdymą, sumanias korteles, dėvimą elektroniką ir biojutiklius, elektroninį popierių, radijo dažnio identifikavimo korteles. Esminis OLT efektyvumo parametras yra OP krūvininkų judris. Nepaisant to, kad yra eilė krūvininkų judrių nustatymo metodikų, tačiau susiduriama su problema, jog skirtingais metodais nustatytos judrių vertės gali skirtis net keliomis eilėmis, todėl siekiant OP panaudoti OLT, būtina matuoti judrį lauko tranzistoriaus konfigūracijoje. Šiuo metu pasaulyje intensyviai atliekami tyrimai OLT konfigūracijoje, tiriami įvairūs organiniai puslaidininkiai ir yra nustatytos įspūdingos krūvininkų judrių vertės leidžiančios konkuruoti su amorfiniais neorganiniais puslaidininkiais. Tačiau nepaisant intensyvių tyrimų, vis dar ieškoma sprendimų kaip pagerinti OLT darbą išvengiant kontaktinės varžos susidarančios tarp elektrodo ir puslaidininkio įtakos. Šio darbo tikslas yra sukurti naują organinių puslaidininkių krūvininkų judrio matavimo lauko tranzistoriaus konfigūracijos būdu metodiką, įgalinančią minimizuoti kontaktinės varžos įtaką. Projekto vykdymo metu bus suprojektuotos testinės OLT struktūros su papildomais kontroliniais santakos ir ištakos elektrodais ir ištirtas naujų organinių puslaidininkių, turinčių donoras-akceptorius-donoras arba donoras-donoras aromatinę sistemą, krūvininkų judris.

Projekto finansavimas:

KTU MTEPI fondas

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2016-03-03 - 2016-12-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Asta Tamulevičienė

Trukmė:
2016 - 2016

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Medžiagų mokslo institutas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra, Vakuuminių ir plazminių procesų mokslo laboratorija

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku