Klik dvigubo kietinimo polimerai iš augalinės kilmės medžiagų lazeriniam 3D mezoskaliniam struktūrinimui

 

Projekto nr.: P-MIP-20-374

Projekto aprašymas:

Projekto tikslas yra sukurti klik dvigubojo kietinimo technologiją naujų polimerinių medžiagų gamybai iš augalinės kilmės monomerų, panaudojant fotoiniciuotąsias reakcijas ir/arba fotoiniciuotų ir termiškai inicijuotų reakcijų kombinaciją, lazeriniam 3D mezoskaliniam struktūrinimui. Šio tikslo įgyvendinimui bus atliekamas įvairių augalinės kilmės monomerų polimerizacijos skirtingais klik metodais tyrimas ir atrinkimas dvigubojo kietinimo technologijai, klik dvigubojo kietinimo dervų sudėties ir kietinimo sąlygų optimizavimas, gautų polimerų charakterizavimas ir savybių tyrimas. Atrinktos klik dvigubojo kietinimo sistemos bus išbandomos lazeriniame 3D mezostruktūrinime ir optimizuotos jo sąlygos. 3D spausdintos mikrostruktūros bus charakterizuotos, naudojant pažangiausius optinius įrenginius. Sukurtos klik digubojo kietinimo sistemos iš gamtinės kilmės medžiagų bus išbandytos gamybinėmis sąlygomis.

Projekto finansavimas:

Lietuvos mokslo tarybos parama moksliniams tyrimams, Mokslininkų grupių projektai

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-03-09 - 2022-12-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Projekto partneriai: Vilniaus universitetas

Vadovas:
Jolita Ostrauskaitė

Trukmė:
2020 - 2022

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra