Dalyvauti užsienyje vykstančioje mokslinėje konferencijoje ETT2018

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-06-0132

Projekto aprašymas:

Projekto „Dalyvauti užsienyje vykstančioje mokslinėje konferencijoje ETT2018“ tikslas – kelti mokslininkų kompetenciją mokslo renginyje užsienyje. Tikslui pasiekti iškeltas uždavinys – dalyvauti tarptautinėje konferencijoje „International Istanbul Conference Evolution Technical Textiles ETT2018“ (2018 04 14-16 d., Stambulas, Turkijos Respublika, http://www.ett2018.com) ir pristatyti mokslinius pranešimus. Uždaviniui įgyvendinti atliekamos šios projekto veiklos – mokslinėje konferencijoje pristatomas žodinis pranešimas The investigation of clothing fit using 3D virtual prototyping (autoriai K.Ancutienė, A.Lagė) bei jungtinis stendinis pranešimas Comparison Of Virtual Try-On In Different 3D Virtual Garment Simulations (autoriai Serta? Güney, Kristina Ancutienė, Fatma Gürsoy ir Ibrahim Ü?gül); taip pat publikacija konferencijos pranešimų medžiagoje. Stendinis pranešimas ir publikacija rengiami bendradarbiaujant kartu su Süleyman Demirel Universiteto (Isparta, Turkijos Respublika) Tekstilės inžinerijos katedros ir Sel?uk Universiteto (Konya, Turkijo Respublika) Mados dizaino katedros mokslininkais. Dalyvaujant mokslinėje konferencijoje užsienyje keliama kompetencija, išklausant plenarinių, vedamųjų ir žodinių pranešimų, pristatant savo mokslinius pranešimus ir sulaukiant kritikos bei komentarų atliekamų mokslinių tyrimų srityje. Dalyvaujant diskusijose ir susirinkimuose galima užmegzti kontaktus su potencialiais tarptautiniais partneriais ir taip prisidėti prie mokslinės komunikacijos plėtros didinimo.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018-03-19 - 2018-04-17

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Kristina Ancutienė

Trukmė:
2018 - 2018

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Fizikinės ir neorganinės chemijos katedra, Gamybos inžinerijos katedra, Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku