EG_KK_AI_JK_IJ

2018-02-06

KTU Cheminės technologijos fakulteto mokslininkų komanda (iš kairės į dešinę): doc. dr. Egidijus Griškonis, doc. dr. Kristina Kantminienė, stud. Arminas Ilginis, stud. Jurgita Kuknauzaitė, doc. dr. Ilona Jonuškienė.